Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Go Calcio Trainingskampen is een onderdeel van Govilla Moderne Vakantiehuizen is een SEPR erkend bemiddelingsagentschap in vakantiehuizen en trainigskampen. Go Calcio bemiddelt tussen voetbalclubs en de organisator van een trainingskamp. U boekt dus bij de organisatie van een trainingskamp na de bemiddeling van Go Calcio.

1. Reservering

a. Trainingskamp kan  schriftelijk, via email en telefonisch gereserveerd worden.

b. De reservering is bindend vanaf het moment van schriftelijke overeenstemming tussen Go Calcio en de voetbalclub.

 

2. Huurbevestiging

a. Voetbalclub ontvangt zo spoedig mogelijk na de reservering de huurbevestiging via email.

3. Huurbedrag

a. Het bedrag van het trainingskamp bestaat uit de kosten voor overnachtingen, maaltijden, huur voetbalvelden en transferkosten eventueel aangevuld met de kosten voor de organisatie van oefenwedstrijden en stadionhuur. De bedragen voor vliegtickets worden nooit opgenomen in de offerte van Go Calcio met als reden dat Go Calcio geen vluchten boekt voor uw team-club. U bent als voetbalclub zelf verantwoordelijk voor het boeken van vliegtickets. U heeft de mogelijkheid om een trainingskamp 8 dagen in optie te plaatsen zodat u voldoende gelegeheid heeft om geschikte vluchten te boeken die aansluiten op het trainingskamp.

4. Betaling

a. Na uw boeking ontvangt u per post of mail de nota wat tevens de bevestiging is. 50% van de factuur voldoet u binnen 8 dagen. De resterende 50% betaalt u 5 weken voor vertrek. De restbetaling wordt voldaan aan onze partners, de organisatie van het trainingskamp ter plaatse. De aangbetaling wordt voldaan aan Go Calcio zijnde te noemen bemiddelings-aanbetaling. Go Calcio treedt enkel op als bemiddelaar.

b. Bij aanvragen tot reservering op een tijdstip minder dan zes weken voor aankomst van de huurder wordt de reservering bevestigd na betaling van de totale huursom binnen 5 dagen na reservering.

 

 

6. Gebruik van hotel-appartementen-kleedruimte-trainingsvelden.

a. De huurder en de medehuurders dienen de gehuurde woning met de nodige zorg te gebruiken en zich als een ‘goed huisvader’ te gedragen. Overlast aan de omgeving dient vermeden te worden. Go Calcio is niet verantwoordelijk voor klachten over het hotel, transferbus of trainingsaccommodatie. U kunt hiervoor uw eventuele klacht indienen bij de organisator ter plaatse.

 

b. Indien om de hierboven gemelde reden de huurovereenkomst teniet gedaan moet worden, kan huurder geen aanspraak op restitutie van het huurbedrag doen gelden.

c. De huurder/voetbalclub verplicht zich alle door hem of zijn medehuurders aangerichte schade aan/in de vakantiewoning terstond te melden en te vergoeden.

d. Huurder/voetbalclub is verplicht om de eigenaar, dan wel iemand namens de eigenaar op het terrein toe te laten voor het verrichten van noodzakelijk onderhoud en schoonmaak (bijv. in tuin of zwembad). Dit bezoek zal zo veel als mogelijk in overleg met de huurder plaatsvinden.

7. Annulering

a. Een gemaakte reservering kan niet geannuleerd worden. Go Calcio en haar partners, de organisatoren van het trainingskamp maken kosten nadat u een reservering heeft gemaakt. Er worden hotelkamers geboekt, transferbussen, trainingsvelden en er wordt personeel ingehuurd. Indien u na uw reservering een annulering maakt zullen alle kosten tot 100% worden berrekend.

b. Go Calcio adviseert u om een reisverzekering af te sluiten vanwege medische hulp.

c. Go Calcio is geenszins aansprakelijk voor de kosten van annulering en/of medische kosten indien u geen annuleringsverzekering en/of reisverzekering heeft afgesloten. Dit geldt eveneens voor blessuren en ongevallen welke plaatsvinden tijdens uw trainingskamp.

d- In het geval dat er een staking plaatsvindt bij een luchtvaartmaaatschappij, of een vlucht naar uw bestemming waar het trainingskamp plaatsvindt, niet door kan gaan door vertragingen, defecten, faillissementen en weersomstandigheden, is Go Calcio niet verantwooordelijk voor het eventueel niet doorgaan van het trainingskamp. Go Calcio boekt immers geen vluchten en is niet aansprakelijk voor dergelijke zaken.

 

9. Klachten

a. Go Calcio zorgt voor een zo goed als mogelijke omschrijving van het hotel en de trainingsvelden zoals aan Go Calcio is verstrekt door de partners-organisaties ter plaatse van het trainingskamp.

d. GoVilla keert geen schadevergoedingen uit of verzorgt geen omboekingen naar andere accommodaties omdat Go Calcio bemiddelt voor u namens de organisaties. De organisatie  zal de oplossing moeten bieden van een eventueel ontstaan probleem, dit is afgesproken tussen Go Calcio en de partners waar Go Calcio voor bemiddelt. e. Indien u de geboekte accommodatie verlaat zonder dat u de eigenaar of agent de kans geeft om een oplossing te zoeken voor uw klacht, is de overeenkomst ontbonden en doet u afstand van elk recht.

10.Aansprakelijkheid

a. Go Calcio is als bemiddelaar niet aansprakelijk voor het geheel van organisatie van het trainingskamp. De organisatie ter plaatse heeft deze verantwoordelijkheid volledig op zich genomen, zo is de afspraak tussen Go Calcio en de partners. Go Calcio zal wel waar nodig voor uw bemiddelen en helpen om eventuele klachten of problemen op te lossen.

Haftungsausschluss fuer Gaeste aus Deutschland, Österreich und die Schweiz:

GoVilla Moderne Vakantiehuizen ist laut Recht Vermittler in Ferienhäuser und damit erklaert GoVilla Moderne Vakantiehuizen an unsere Kunden die ueber unsere Vermittlung buchen eine Haftungsbeschraenkung. Sie sind als Kunde einverstanden mit diese Haftungsbeschraenkung und bei eine eventuelle Klage iher Seite an GoVilla ist GoVilla nicht verantwortlich fuer eventuelle Mangel. Die Klage koennen Sie dan machen an der Eigentümer eines Ferienhauses im Land wo dieses Haus sich befindet.

Go Calcio ist Vermittler. Kein Eigentümer diesen Trainingslager und oder Hotels und auch sind wir keine Reisebüro oder Reiseveranstalter. Als Vermittler gibt es andere Regeln bezüglich die Verantwortlichkeit. Go Calcio arbeitet fuer eine Provision im Auftrag der Eigentümer einer Trainingslager-Organisation.. Deswegen hat Go Calcio mit den Eigentümern abgestimmt das nicht Go Calcio aber der Organisation vor Ort verantwortlich ist bei eventuelle Mangel und oder Beschwerden. Go Calcio ist deswegen nicht verantwortlich fuer eventuelle technische Mangel, Reinigung oder andere Beschwerden iher Seite. Sie müssen sich also melden bei der Eigentümer. Go Calcio gibt keine Entschädigungen- Kulanzen und wird keine Beschwerden bearbeiten. Sie bekommen bei eine Buchung ja immer das Telefonnummer und Adresse der Eigentümer nach die 1e Anzahlung. Manchmal macht der Eigentümer auch selbe die Schlüsselübergabe.

Sie sind einverstanden das Sie Go Calcio nicht anklagen vor einen Amtsgericht im Deutschland weil Sie wissen und im Voraus informiert sind das der Eigentümer verantwortlich ist fuer ihre Buchung.

“(…) Applicable Law, Jurisdiction. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of The Netherlands and parties submit to the exclusive jurisdiction of the Court of Arnhem, the Netherlands.” Algemene voorwaarden GoVilla Moderne Vakantiehuizen, versie 20160101, 5 pagina’s

 

11. Geschillen

a. Indien over deze Huur- en Reserveringsvoorwaarden bepaalde onenigheid zou bestaan, wordt hierover geoordeeld door de bevoegde rechter onder wie het kantoor van Go Calcio resorteert.